Kategori: Dagens runor


Posted ByAila Category Dagens runor Date

Så var det då dags för dagens runor och som vanligt börjar jag med: Det som varit: Isa: Utmaning, frustration. Psykologiska blokeringar i tanke eller handling. Inget händer. Allt står still. Sökande efter klarhet. Runan förstärker runorna runt omkring den. Isrunan står för stagnering och en passionslös existens. Livets gång kan …

Posted ByAila Category Dagens runor Date

Ursäkta att jag inte skrivit på ett tag men nu blir det bot och bättring 🙂 Här kommer dagens runor: Det som varit: Fehu: Ägodelar har erhållits, i form av pengar eller tur. Överflöd, ekonomisk styrka. Tecken på hopp, tur, framgång och lycka. Social framgång. Energi, förutseende, fertilitet, skapande. Nuet: Kenaz: Vision, …

Posted ByAila Category Dagens runor Date

Så har jag dragit och tolkat dagens runor. Som vanligt börjar vi med runan som står för det förflutna, det som redan varit: MANNAZ – Människo Symboliserar det ömsesidiga beroendet mellan människor. Tyder på goda relationer, hjälp och stöd från släkt, vänner och familj. Min tolkning idag är att tiden …

Posted ByAila Category Dagens runor Date

Har även idag dragit tre runor & den första symboliserar det som varit: EHWAZ – Häst Symboliserar förlyttning, en positiv förändring som innebär resa/byte av bostad/arbetsplats. Min inre röst säger mig att något plötsligt fått dig att ändra riktning i livet och ser på saker med en ny klarhet och …

Posted ByOwen Hughes Category Dagens runor Date

Idag har jag dragit tre runor till dig som läser min blogg den första runan symboliserar det som varit: Mannaz/Människa Står för det ömsesidiga beroendet mellan människor. Tyder på goda relationer, hjälp och stöd från vänner, släktingar. Min inre röst säger mig att det nu är tid för att skaka …